Back

Φιλοσοφία

Κατά τη φάση σχεδιασμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) και με τη συνεργασία φορέων εκπαίδευσης (Διδασκαλική Ομοσπονδία, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων), όπως και με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ/Περιφερειακό Τμήμα) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), ελήφθησαν υπόψη τόσο για την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία όσο και τον προσανατολισμό του. Συγκεκριμένα, ως προς τoν πρώτο άξονα (ακαδημαϊκή φυσιογνωμία), η οργάνωση και η λειτουργία των Προγραμμάτων Δεύτερου Κύκλου Σπουδών διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί A.E.I. και από τις ειδικές διατάξεις του ισχύοντος Ν.4957/2022 (Τεύχος Α΄141/21.07.2022). Με βάση την κείμενη νομοθεσία διαπιστώνεται ότι τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των Α.Ε.Ι., διέπονται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπούν στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, ο ακαδημαϊκός προσανατολισμός του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» εστιάζει σε δύο, κυρίως, τομείς: (α) στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και (β) στην προαγωγή και ανάπτυξη της Ειδικής αγωγής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το δεύτερο άξονα (προσανατολισμός του ΠΜΣ), στόχος του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» είναι η αποτελεσματική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών μέσω της:

  1. διδασκαλίας τόσο μαθημάτων υποχρεωτικών που είναι απαραίτητα για την απόκτηση γενικών ψυχοπαιδαγωγικών γνώσεων που επικεντρώνονται στην Ειδική Παιδαγωγική όσο και μαθημάτων επιλογής με περιεχόμενο που σχετίζεται με τις σύγχρονες εφαρμογές τού επιστημονικού πεδίου της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 
  2. διδασκαλίας μαθημάτων που συνδέονται με την έρευνα,
  3. βελτιστοποίησης της ακαδημαϊκής συνεργασίας διδασκόντων/ουσών-μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, 
  4. ολοκληρωμένης εργαστηριακής εκπαίδευσης, και δ) εφαρμοσμένης πρακτικής άσκησης στο πεδίο, που είναι οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και οι Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Σκοπός του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην Ειδική Αγωγή και την ενταξιακή-συμπεριληπτική Εκπαίδευση, με στόχο την πληρέστερη κατάρτιση των εκπαιδευόμενων, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων με αναπηρία/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και παράλληλα να αξιολογούν κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις καθώς και να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα τεχνογνωσία στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Γενικότερα, απώτερος σκοπός καθίσταται η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών αναφορικά με την Ειδική Εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση, υποστήριξη και συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Ολοκληρώνοντας το ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» και οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

  • Να εντοπίζουν και να κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε μορφής αναπηρίας/ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
  • Να προσεγγίζουν επιστημονικά και ολιστικά το άτομο με αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη στο μικροεπίπεδο της τάξης και το μακροεπίπεδο της ζωής τους.
  • Να σχεδιάζουν κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης ανταποκρινόμενοι/ες αποτελεσματικά στο εύρος της διαφορετικότητας και των αναγκών των μαθητών.
  • Να αξιολογούν τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, να προτείνουν και να ενσωματώνουν σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Οι στόχοι που τίθενται από το ΠΜΣ προκειμένου να ανταποκριθούν αφενός στην ακαδημαϊκή φυσιογνωμία (ιστορία, επιστημονικό πεδίο, σκοπός, διδακτικό προσωπικό, προοπτικές) και αφετέρου στον προσανατολισμό του (εκπαιδευτικό, επιστημονικό, επαγγελματικό) επιτυγχάνονται μέσω της παροχής δύο κατηγοριών μαθημάτων και μιας συνεχούς δυναμικής διασύνδεσης της θεωρίας με την εκπαιδευτική και διδακτική πράξη. Ειδικότερα: α) η πρώτη κατηγορία μαθημάτων επικεντρώνεται στην εξειδικευμένη ψυχοπαιδαγωγική γνώση που οφείλει να αποκτήσει κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια στο ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του ΠTΔE, μελετώντας το θεωρητικό επίπεδο ζητήματα αγωγής, εκπαίδευσης και διαχείρισης μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και β) η δεύτερη κατηγορία μαθημάτων αφορά στην εκπαίδευση και κατάρτιση του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας σε θέματα Διδακτικής, τα οποία συνδέονται με την πρακτική άσκηση σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (π.χ. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). Επιπλέον με την εκπόνηση υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας