Back

Πληροφορίες

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ.

Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελληνική. Δύναται η δυνατότητα αξιοποίησης και της αγγλικής γλώσσας. Σε περιπτώσεις που δικαιολογούν την αναγκαιότητα της συγγραφής της σε άλλη γλώσσα με τεκμηριωμένη εισήγηση του επιβλέποντος, αποφασίζει σχετικά η Συνέλευση του Τμήματος.

Χρονική διάρκεια και παρακολούθηση

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης και της διπλωματικής άσκησης). Η έναρξη και η διάρκεια των εξαμήνων ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος.

Συνολικά στο Π.Μ.Σ. αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες ECTS, δηλαδή τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS στο κάθε εξάμηνο.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται σε 6 εξάμηνα. Δύναται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης Τμήματος.

Οι φοιτητές/τριες δηλώνουν απαραιτήτως τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο ηλεκτρονικά στο https://classweb.uoi.gr. Η δήλωση, η οποία συνιστά και ανανέωση της εγγραφής τους, γίνεται σε ημερομηνίες που ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 (δεκατρείς) εβδομάδες για διδασκαλία. Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος, η ενεργός συμμετοχή στα εργαστήρια, στις ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., στα σεμινάρια, στις πρακτικές ασκήσεις κ.λπ. είναι υποχρεωτική για τους τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.

Μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια που παρακολούθησε κάποιο μάθημα για λιγότερο από το 80% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσε επιτυχώς το συγκεκριμένο μάθημα και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο.

Η εξέταση του κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο/η διδάσκων/ουσα, εκτός και αν έχει αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση του Τμήματος.

Στους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της διπλωματικής του εργασίας, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα, ούτε να είναι μικρότερη του ενός εξαμήνου. Κατά την διάρκεια της αναστολής, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια χάνει την ιδιότητα του φοιτητή/τριας. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια που επαναλαμβάνει τη φοίτησή του/της είναι υποχρεωμένος/η να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής του/της.

Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται η Συνέλευση Τμήματος μετά από πρόταση του Διευθυντή, η οποία αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης και τους λόγους διαγραφής. Ενδεικτικά, όροι επανεξέτασης και λόγοι διαγραφής μπορεί να είναι:

  1. η μη επαρκής πρόοδος του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας (η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία: παρακολουθήσεις, εξετάσεις),
  2. η πλημμελής εκπλήρωση υποχρεώσεων που ορίζονται από τον οικείο Κανονισμό,
  3. η υιοθέτηση και εφαρμογή ακαδημαϊκά ανέντιμων πρακτικών (ενδεικτικά αναφέρεται ο πλαγιαρισμός) και
  4. η αίτηση του/της ίδιου/ας του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας.

Οι εγγραφές των εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών αρχίζουν μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος, στην οποία ορίζεται η χρονική διάρκεια των εγγραφών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές/τριες του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

Σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξασφαλίζονται διευκολύνσεις σχετικά με τον τρόπο εξέτασης, την πρόσβαση στους χώρους και στα εργαστήρια διδασκαλίας.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, με επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο.

Κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια μπορεί να εξεταστεί σε κάθε μάθημα το πολύ δύο φορές. Αν απορριφθεί και τη δεύτερη φορά, ο/η φοιτητής/τρια παραπέμπεται στο/στη Διευθυντή/ντρια. Ο/Η Διευθυντής/ντρια αφού εξετάσει τη γενική απόδοσή του, εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τη διαγραφή του/της φοιτητή/τριας από το Π.Μ.Σ. ή τη δυνατότητα μιας επιπλέον εξέτασης, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που δικαιολογούν τη μειωμένη απόδοσή του/της ή την επανάληψη του μαθήματος από τον/την φοιτητή/τρια σε επόμενο εξάμηνο σπουδών.

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να συμμετέχουν στις επιτηρήσεις των εξετάσεων, καθώς και στην πραγματοποίηση της αξιολόγησης των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος. Η μη ανταπόκριση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στις παραπάνω υποχρεώσεις τους θα συνοδεύεται από κυρώσεις.

Στους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες είναι δυνατό να ανατίθεται ειδικό επικουρικό έργο (φροντιστηριακή υποστήριξη, εργαστηριακά μαθήματα κ.λπ.) έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια ορίζεται από τη Συνέλευση, ένα μέλος Δ.Ε.Π., από αυτά που τους έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο, ως επιβλέπων/ουσα ακαδημαϊκός σύμβουλος. Ο/Η ακαδημαϊκός σύμβουλος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της πορείας των σπουδών του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας (βλ. Κανονισμό λειτουργίας Ακαδημαϊκού Συμβούλου).

Η διδασκαλία πραγματοποιείται δια ζώσης, δίνεται όμως η δυνατότητα με βάση το νόμο 4957/2022 να παρέχονται μαθήματα εξ αποστάσεως. Η παροχή μαθημάτων εξ αποστάσεως αποσκοπεί στη διευκόλυνση των εργαζόμενων φοιτητών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Απουσία σε περισσότερες από 20% των ωρών διδασκαλίας, έχει ως συνέπεια ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια να αποκλείεται από τις εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος και πρέπει να το παρακολουθήσει εξαρχής.