Back

Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο

Με βάση το Φ.Ε.Κ. 2983/19.07.2019, γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αποτελεί η απόκτηση θεωρητικού και εμπειρικού υποβάθρου στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και της ενταξιακής εκπαίδευσης, προσφέροντας τη δυνατότητα στους/στις διπλωματούχους να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις πολυάριθμες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία/ ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην Ειδική Αγωγή και ενταξιακή Εκπαίδευση, με στόχο την πληρέστερη κατάρτιση των εκπαιδευομένων, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων με αναπηρία/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και παράλληλα να αξιολογούν κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, καθώς και να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα τεχνογνωσία στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Γενικότερα, απώτερος σκοπός καθίσταται η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών αναφορικά με την Ειδική Εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση, υποστήριξη και συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία/ ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Περιγραφή

Σήμερα, η ειδική αγωγή και εκπαίδευση αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για το μεγαλύτερο μέρος των πολιτισμένων χωρών. Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών για την εκπαίδευση και υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τόσο στο πλαίσιο της «γενικής» εκπαίδευσης, όσο και στις υφιστάμενες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), με σκοπό τη μείωση του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης αυτών των μαθητών/τριών. Επιπρόσθετα, έχει αναδυθεί η ανάγκη για τη στελέχωση της ειδικής εκπαίδευσης με εξειδικευμένο προσωπικό, στη χώρα μας, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία δεν καλύπτεται επαρκώς στις μέρες μας. Η εξειδίκευση επιστημόνων διαφορετικών κλάδων στην αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών διδασκαλίας, στη διαφοροποίηση και τροποποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και μεθόδων διδασκαλίας, θα συνδράμει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Ολοκληρώνοντας το Π.Μ.Σ., οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

  • Να εντοπίζουν και να κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε μορφής αναπηρίας/ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
  • Να προσεγγίζουν επιστημονικά και ολιστικά το άτομο με αναπηρία/ ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη στο μικροεπίπεδο της τάξης και το μακροεπίπεδο της ζωής τους.
  • Να σχεδιάζουν κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης ανταποκρινόμενοι/ες αποτελεσματικά στο εύρος της διαφορετικότητας και των αναγκών των μαθητών/τριών.
  • Να αξιολογούν τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, να προτείνουν και να ενσωματώνουν σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Χαρακτηριστικά Π.Μ.Σ.

Χαρακτηρισμός ΠΜΣ: M.Ed.
Τομέας Εκπαίδευσης ISCED-2013, UNESCO: 0111-Education science
Επίπεδο Σπουδών ISCED-2011, UNESCO: 7

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»