Back

Πολιτική Ποιότητας

Εισαγωγή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.), αναγνωρίζοντας την ανάγκη διασφάλισης και διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του, υιοθετώντας τις απαιτήσεις του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος, τις προδιαγραφές της Eθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), διεθνείς πρακτικές και πολιτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, εφαρμόζει Πολιτική Ποιότητας σε όλες τους τις λειτουργίες.

Η Πολιτική Ποιότητας που παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο κείμενο περιλαμβάνει δράσεις και μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζονται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση”, καθώς και σε δράσεις και μηχανισμούς που βρίσκονται σε επίπεδο σχεδιασμού.

Σκοπός και στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας

 1. Σκοπός της Πολιτικής Ποιότητας είναι η ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση”, προκειμένου αυτό να καθιερωθεί ως πρωτοποριακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον ελληνικό και διεθνή χώρο, εστιάζοντας στην αριστεία, το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ήθος των αποφοίτων του, τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, την καινοτομία, τη δια βίου και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και στην επιστημονική συνεισφορά του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του στην κοινωνία.
  Γενικοί στόχοι της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας
  Συμμόρφωση με το γενικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πολιτική Ποιότητας Ιδρύματος, Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, Εσωτερικοί Κανονισμοί Ιδρύματος, αποφάσεις Συνελεύσεων, κ.λπ.).
 2. Συστηματική βελτίωση των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και διοικητικών δεικτών ποιότητας, όπως αυτοί περιγράφονται στη στοχοθεσία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση”, στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στη Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
 3. Ενίσχυση της ποιότητας και του αριθμού των ερευνητικών δράσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση”, και γενικότερα ανάπτυξη ερευνητικού περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας, καθώς και σύνδεση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” με τους κοινωνικούς εταίρους.
 4. Ενίσχυση του κύρους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση”, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η αύξηση της εμπιστοσύνης των κοινωνικών εταίρων και γενικότερα της κοινωνίας για τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των αποφοίτων του.
 5. Προώθηση της αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, διδάσκοντες/ουσες και διοικητικούς υπαλλήλους.

Ειδικότεροι στόχοι της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας

 1. Συνεχής βελτίωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” (Π.Μ.Σ.), με την περιοδική αναμόρφωσή του. Συγκεκριμένα στην επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα αναβάθμισης του Π.Μ.Σ. για την κάλυψη βασικών αναγκών των αποφοίτων σε σχέση με την εφαρμογή των νέων επιστημονικών εξελίξεων των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων (μαθημάτων) που διδάσκονται. Επιπλέον, θα εξεταστεί η δυνατότητα του Π.Μ.Σ. να προσελκύσει αλλοδαπούς φοιτητές/τριες. Επίσης, προτείνεται, με βάση το νόμο 4957/21.07.2022 το Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος να αξιοποιήσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Επιπρόσθετα, στόχευση αποτελεί η ενδυνάμωση της πρακτικής άσκησης. Εξίσου σημαντική θεωρείται η ενίσχυση της συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε ερευνητικά προγράμματα.
 2. Ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης.
 3. Βελτίωση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.
 4. Περαιτέρω ενίσχυση του παρεχόμενου ερευνητικού έργου και σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα.
 5. Αύξηση (ποσοτικά και ποιοτικά) του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου.
 6. Διασφάλιση κανόνων ηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα και στις δημοσιεύσεις.
 7. Προσφορά εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, επιστημονικών και ερευνητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε φορείς και δομές.
 8. Περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών για τη διά ζώσης ή/και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 9. Οργάνωση επιμορφωτικών και άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. θερινά και χειμερινά σχολεία).
 10. Ενίσχυση της εξωστρέφειας
 11. Ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών με σκοπό την αύξηση της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού.

Σαφής και μετρήσιμη στοχοθεσία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Για την επίτευξη της πολιτικής ποιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση”, προτάθηκαν και ισχύουν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μετρήσιμοι στόχοι, οι οποίοι εντάσσονται σε πέντε (5) ενότητες:

 1. Υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο ΠΜΣ.
 2. Βελτίωση των επιδόσεων των φοιτητών του ΠΜΣ.
 3. Ανάπτυξη έρευνας υψηλού επιπέδου.
 4. Ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης.
 5. Βελτίωση των υποδομών, λειτουργιών και υπηρεσιών του Τμήματος.

Το κείμενο της στοχοθεσίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εγκρίθηκε ομοφώνως στη Συνέλευση του Τμήματος υπ. αριθμ. 761/14.09.2022 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Στοχοθεσία Ποιότητας Π.Μ.Σ. “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023