Back

Κανονισμοί

O κανονισμός σπουδών προσδιορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για την φοίτηση και αποπεράτωση των σπουδών τους στο ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση». Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές/τριες του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Σε μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τιες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξασφαλίζονται διευκολύνσεις σχετικά με τον τρόπο εξέτασης, την πρόσβαση στους χώρους και στα εργαστήρια διδασκαλίας.

περισσότερα

Στον εσωτερικό κανονισμό καθορίζονται η δομή, η οργάνωση και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αυτό καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αριθμ. 658/21.03.2018), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

περισσότερα

Ο κανονισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών (ΑΣΣ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία με αριθμ. 761/14.9.2022 και ακολουθεί τον κανονισμό Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών (ΑΣΣ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εγκρίθηκε από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της με αριθμ. 12/2-11-2020.

Περισσότερα

Ο κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία με αριθμ. 764/9.11.2022 και υιοθετεί τον ακολουθούμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, που εγκρίθηκε από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου στη συνεδρία της με αριθμ. 228/19-10-2022.

Περισσότερα

Ο Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων (ΚΔΠΕ) των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης συντάχθηκε με βάση τον ΚΔΠΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Απόφαση Συγκλήτου 1139/8-11-2022) στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και της βελτίωσης του παραγόμενου έργου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Περισσότερα