Back

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή περάτωση του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» αποτελεί η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ). Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες σε συμφωνία με τον/την επιβλέποντα/ουσα διδάσκοντα/ουσα υποβάλλουν σχετική αίτηση στις αρχές του Δ΄ ακαδημαϊκού εξαμήνου στην Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της ΜΔΕ που εμπίπτει στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η ΜΔΕ εκπονείται κατά την διάρκεια του Δ΄ ακαδημαϊκού εξαμήνου και ισοδυναμεί με είκοσι (20) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του ΠΤΔΕ της Σχολής Επιστημών Αγωγής (Άρθρο 6 και Άρθρο 7, παράγραφοι 4 και 5. ΦΕΚ 2983/τ. Β΄/19.07.2019). Η ΜΔΕ υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά την σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας για την ολοκλήρωσή της, σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα που ορίζεται και ανακοινώνεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα. Η ανακοίνωση για την δημόσια υποστήριξη της ΜΔΕ αναρτάται στους χώρους και στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ και του Τμήματος με ευθύνη του/της επιβλέποντα/ουσας. Η καταχώριση της βαθμολογίας γίνεται μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας κατόπιν συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης σε ειδικό έντυπο και συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο αποστέλλεται στην Γραμματεία του Τμήματος (Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του ΠΤΔΕ της Σχολής Επιστημών Αγωγής [ΦΕΚ 2983/τ. Β΄/19.07.2019], Άρθρο 7, παράγραφοι 6 και 7). Οι ΜΔΕ καταχωρούνται στο αποθετήριο Διπλωματικών Εργασιών ΠΜΣ του ΠΤΔΕ Ιωαννίνων με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών και την πρόσβαση σε ανοικτά δημόσια δεδομένα (βλ. https://ptde.uoi.gr/repository).

Εκτενέστερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία εκπόνησης, αξιολόγησης, προδιαγραφές ποιότητας περιγράφονται στον Κανονισμό ΜΔΕ ΠΜΣ «Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» ακαδ. έτους 2022-2023 (βλ. Α19.4 Κανονισμός Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας) καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του ΠΤΔΕ της Σχολής Επιστημών Αγωγής (βλ. Α 12).